На тази страница искаме да ви дадем възможност да чуете хваления към Спасителя на разнообразни езици говорещи се в различни части на Прозореца 10/40. (Необходимо е да разполагате със същите средства както за гледане на видео.)

Щракнете върху номера на песента, която искате да чуете на съответния език.

арабски

1 2 3 4

дари

1 2 3 4

малялам

1 2 3 4 5

мандарин

1 2 3 4 5

пушту

1 2 3 4

тай

1 2 3 4

тамил

1 2 3 4 5

фарси

1 2 3

телугу

1 2 3 4

хинди

1 2 3 4

японски

1 2 3 4 5

 
Звучи хваление на тамил

www.cambodianchristian.com   uecf.net/songs   www.watandar.com/songsenglish.htm