Прозорец 10/40

Те са най-бедните. Те са най-недостигнатите.
Те имат нужда от твоЯта молитва