Пасторите и ръководителите на църкви в България

Като хора поставени от Бога в позиция да водите Неговите деца вие имате голяма отговорност за това как църквите изпълняват Великото поръчение. От изключителна важност са посланията, които проповядвате от амвона и дали те включват апел към християните за мисионерство в Прозореца 10/40. Ние се молим за вас Бог да ви даде разбиране относно огромната нужда от изпращане на български работници там. Ако имате сърце отворено за мисионерство, то и останалите християни ще бъдат желаещи и готови да изпълнят призива на Господ Исус .

Нашето служение се състои в посещаване на различни църкви в България, където проповядваме за мисионерство в Прозореца 10/40 и предаване на нашия собствен опит от Индия.

Ако имате желание да посетим вашата църква за да послужим като катализатор за вяра и активност относно мисионерството, моля свържете се с нас.

Бог да ви благослови и употреби за Негова слава!

горе

Дарителите на финанси

Нито един мисионер не може да бъде изпратен зад граница, ако за това няма достатъчно пари. Ако вие сте убедени, че Бог иска езичниците да чуят Евангелието, а не сте в състояние да отидете и да им кажете, вие можете изключително много да помогнете с вашите дарения на тези, които отиват в Прозореца 10/40. Не напразно Господ Исус казва: "..По-блажено е да дава човек, отколкото да приема" (Деяния 20:35). Парите, дадени за мисионерство са дадени за Божия слава и тези, които дават с щедро и драго сърце ще видят в Оня ден плода на своето даване.

За повече информация вижте "Дарения".

Бог да ви благослови в даването и да ви го възвърне според Неговата мяра!

горе

Младите хора

Вярваме, че в сърцата на някой от вас Бог е говорил да бъдете мисионери в места, където не са чули още за името на Исус. Искаме да ви насърчим в призванието и да ви кажем, че това което Бог е решил за вас, Той е силен да го изпълни. Не се отчайвайте, ако хората около вас не споделят видението ви. Защото ще има такива, които ще ви се присмиват и вместо да ви насърчават ще ви обезкуражават. Останете твърди и уверени в призива, който имате от Бог. Не изпадайте в крайност да пренебрегнете призванието си. Дявола може и да се опита да ви свърже с човек (ако все още не сте семеен), който няма в сърцето си мисионерското видение, да ви даде бизнес идеи, които да започнете да гоните и така никога да не отидете там, където Бог ви иска. Насърчаваме ви да изучавате английски език, да взимате активно участие в църквата, в която сте членове, да се молите и постите за точното време и точното място, в което Бог ще ви изпрати. Помнете стиха: И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!" (Римляни 10:15)

Молим ви свържете се с нас за да можем заедно да работим за Господа.

Бог да бъде с вас в отиването ви за Него!

горе

Християните ходатаи

Заповедта на Господ Исус в Матей 9:37-38 не е за пренебрегване: "... Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова, молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.". Християнин, който има мъка за погиващите, а не може сам да отиде при тях, нито може да финансира мисионерското дело, може да прави едно от най-важните неща - да се моли за тези, които Бог изпраща. Мисионерите имат изключиително огромна нужда от молитвена подкрепа. Нищо не трябва да ти пречи ти да се молиш за тях и това ще е твоя съществен дял, който ти си дал за достигане на недостигнатите. Можеш да се молиш за Божията закрила около мисионерите, за тяхното духовно състояние, за това чудеса и знамения да придружават служението им или за нуждите на отделните страни. Така с твоите молитви всеки ден и ти можеш да бъдеш на мисионерското поле. Сам Господ Исус ще те възнагради за твоето ходатайство.

Бог слуша молитвите на праведния и отговаря на техния вик!

горе