НЕБЕСНИЯТ МЪЖ
от Пол Хатъуей

Първа глава
ПЪРВИ СТЪПКИ НА СМИРЕНИЕ

Името ми е Лиу Женийнг. Моите приятели християни ме наричат брат Юн.

Една сутрин, през есента на 1999, се събудих в град Берген, Западна Норвегия. Сърцето ми беше развълнувано. Бях проповядвал в църкви в цяла Скандинавия. Свидетелствах за китайската църква и приканва християните да се присъединят към усилията ни да евангелизираме цял Китай, както и нациите отвъд него. Домакините ме попитаха дали искам да посетя гроба на Мери Монсен - лутеранска мисионерка в Китай, която е употребена по велик начин от Бога, за да съживи църквите в годините между 1901 и 1932 г. Нейното служение дава богати плодове в южната част на провинция Хенан, където е родното ми място.

Госпожица Монсен е била дребна на ръст, но великан в Божието царство. Китайската църква е не само разтърсена от думите й, но и дълбоко предизвикана от нейния жертвоготовен начин на живот. Тя е напълно посветена, безкомпромисна последователка на Исус Христос, която ни показва с живота си как да страдаме и да устояваме в Христовото име.

Бог употребява Мери Монсен по мощен начин - много чудеса и знамения потвърждават нейното служение. Тя се завръща в Норвегия през 1932 Г., за да се погрижи за възрастните си родители, което е краят на нейната работа в Китай. Мери повече никога не се завръща там, но наследството на безкомпромисна вяра и неугасима ревност, на променени и изцяло посветени на Бога сърца, е богатство, което тя оставя. То продължава да живее в китайската църква до днес.

Имах огромната привилегия да посетя нейния гроб в родината й. Чудех се дали има преди мен друг китайски християнин, който да се е радвал на тази чест. Когато тя идва в тази част на Китай, където бях израснал, църквата е немощна - има много малко християни. Днес на същото място има милиони вярващи. Възнамерявах от тяхно име да принеса благодарност на Господа за нейния живот.

Колата ни спря пред гробището, което бе разположено на един хълм в тясна долина, през която течеше река. В продължение на няколко минути вървяхме из гробището. Очаквахме да видим името й изписано на някоя от стотиците надгробни плочи наоколо. Тъй като не открихме гроба на Монсен, отидохме до пазача на гробището, за да потърсим помощ Той не си спомняше нейното име, затова погледна в регистъра на мъртвите. След краткотрайно прелистване на страниците каза нещо, което ми се стори ужасно да повярвам: "Мери Монсен наистина е погребана тук през 1962 година, но от доста време нейният гроб е изоставен. Няма надгробен паметник."

В китайската култура паметта на мъртвите, които са извършили велики дела, се пази поколения наред, затова не бих допуснал, че нещо такова може да се случи. Местните вярващи обясниха, че паметта на Мери Монсен все още се уважава много и че изразяват почитта си по различен начин - например десетилетия след смъртта й продължават да преиздават нейната биография. За мен изоставеният й гроб беше оскърбление, на което смятах, че трябва да се сложи край.

Бях дълбоко опечален. С наскърбено сърце изрекох няколко строги думи към норвежките християни, които бяха с мен: "Трябва да се отнасяте с почит към тази Божия жена! Давам ви две години да построите нов гроб и да положите надгробен камък в памет на Мери Монсен. Ако не сторите това, лично ще се заема да изпратя мои братя от Китай, които са изкусни каменоделци: Те са усвоили този занаят, когато дълги години са пребивавали в затвора заради Божието дело. Ако това не ви засяга много, в Китай има предостатьчно хора, които са загрижени!"

...

Книгата можете да поръчате на цена 9,90 лв. от издателство “Игъл”:

бул. Македония 148, ап. 3
гр. Силистра, 7500
тел.: 086/ 25514, GSM: 0887 456147
e-mail: eagle_2001@abv.bg
Николай Валериев Марков
(домашен телефон 086/ 20034)