Карта на Родопите Родопите са територията в България, която се нуждае най-много от Господ Исус и Неговите работници. Тази планина влиза в "Прозореца 10/40". Тук живеят приблизително 1 млн. души, населяващи над 500 села и няколко града. Болшинството от хората изповядват Ислям, а народностните групи са турци, помаци и българи.

Ежегодно милиони долари от Саудитска Арабия, Иран и Турция се наливат в строежи на джамии (над 800). Въпреки, че има няколко Православни храма и Евангелски общества, в същината си тази планина е недостигната с Евангелието. Това накратко са фактите.

Какво прави Църквата в България това положение да бъде коренно променено?

За съжаление много малко християни имат на сърце Името на Исус да бъде проповядвано със сила сред мюсюлманите там. Тази духовна тъмнина, която е обгърнала в момента Родопите си е чисто предизвикателство от страна на дявола към Църквата в България. Бог от своя страна ни е дал всично необходимо, за да достигнем тези души. В България има достатъчно на брой християни, финанси и превозни средства, които да направят евангелизирането на Родопите осъществимо.

Само едно липсва - сърце тази работа да бъде извършена. А няма горящи сърца, защото липсва разбиране важността на заповедта, която Господ даде: "Идете и правете ученици от всички етноси".

Ти готов ли си да отидеш? Ако не, готов ли си да даваш за Божието дело там? Ако не, готов ли си да се молиш? Готов ли си да запалиш и други за това? Това не са въпроси, които са записани само да запълват място, а въпроси, които наистина да си зададеш и сам да си отговориш. Постави се на мястото на тези мюсюлмани. Ако мислиш, че те са щастливи с тяхната вяра, и че ще имат вечен живот, вярвайки в Мохамед - не прави нищо. Но ако мислиш, че те са обречени на вечна погибел - стани, защото "остава още много земя да бъде превзета" (Исус Навиев 13:1).