Територията, разположена между 10-я и 40-я паралели, северно от екватора и между Западна Африка и Индонезия се нарича "Прозорец 10/40". (Виж картата).

55 от най-неевангелизираните страни се намират тук. Във всеки 9 от 10 страни в този Прозорец физическото преследване на християните е най-голямо. Всеки 8 от 10 най-бедни жители на земята живеят тук. Трите главни религии Ислям, Хиндуизъм и Будизъм са възникнали и са разпространени в Прозореца. Само 8% от всички християнски мисионери в света работят сред тези народи.

Списъкът с характеристики за тези страни може да се продължи още, но единственият начин да видим промяна там е да се молим! В Библията е казано, че врагът е вече победен, така че ако ние застанем в молитва срещу него, той няма да има повече сила да контролира тези народи. Бог каза: "Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, и земните краища за твое притежание." (Пс. 2:8) Нека молим Бог за страните в Прозореца 10/40. Той иска тези народи да бъдат Негови, Той ги обича, Той страда за тях. Но Той също ни чака да станем и да действаме. Бог не върши нищо освен чрез молитва. Време е да паднем на коленете си, да Го молим и да плачем за тези нации.

За повече информация, свързана с "Прозореца 10/40" вижте страницата с връзки: Links.

Време е и Българската Църква да вземе активно участие в изпращането на мисионери там! Заради Господ Исус.