На 26 януари 2002 г. в гр. Пловдив на работна мисионерска среща, около 60 християни (мисионери, пастори, Божии работници) от различни деноминации от цялата страна, взеха решение за създаването на "Българска Мисионерска Мрежа" (БММ).

Целите на БММ са:

  1. Да издирва, изгражда, екипира и финансира изпращането на български мисионери в "Прозореца 10/40". До края на 2007 г. с Божията воля БММ да изпрати 100 работника, да основе 100 нови църкви в Прозореца 10/40 и да мобилизира 7000 християни да участвуват активно в изпращането на мисионери с молитва и пост, и финанси. Всички останали цели подпомагат изпълнението на тази главна цел.
  2. Създаване на мисионерско училище с цел теоретична и практическа подготовка на мисионери за Прозореца 10/40.
  3. Присъединяване на нови пастори и църкви с мисионерско виждане към БММ.
  4. Премахване на деноминационните бариери между църквите.
  5. Издаване и разпространение на българско специализирано мисионерско списание "Идете".
  6. Организиране на мисионерски семинари по църквите, включени в БММ.
  7. Активно подпомагане на нацията Израел.