Biblaita.com и приятели представя Ново юбилейно печатно издание на Цариградската БИБЛИЯ (1871) за първи път от последната й ревизия преди почти век във Виена (1914г.). На българския пазар с партньорството на Издателство Игъл-21 и Amazon.com (Европа/Америка).

ЗА ИЗДАНИЕТО:

 • Настоящето издание представя текста точно както е бил отпечатан преди век във Виена
 • Променени са единствено буквите и пунктуация, които не се използват днес
 • Запазени са оригиналният език, граматика и словоред
 • Тази версия съдържа точно: 66 книги, 1,189 глави и 31,101 стиха.
 • Текстът съдържа следните технически маркери:
  • “курсив” Преводаческа бележка отбелязваща текст, който не е в оригиналните ръкописи
  • “[текст]” Текст, който не е открит в никой от познатите ръкописи
  • “(текст)” Граматическа функция (в скоби)

ЗА ПОРЪЧКИ