Обработване на лични данни

Единствените лични данни, които Българска мисионерска мрежа обработва са имейл адреси, без имената на техните собственици и без други лични данни на тези собственици.

Целта за съставянето на списък (регистър) от имейл адреси е да бъде изпращан до собствениците на тези имейл адреси месечния Бюлетин на Българската мисионерска мрежа и в редки изключения - и други съобщения относно организацията. Всички тези съобщения са с подател от имейл адрес info@bulnm.org.

Българска мисионерска мрежа не предоставя лични данни на трети страни.

Всеки собственик на регистриран от Българска мисионерска мрежа имейл адрес може да поиска заличаване на този имейл от регистъра на Българска мисионерска мрежа чрез изпращане на имейл съобщение от съответния адрес до info@bulmn.org, изразяващ ясно желание за отписване (например, текст „отпишете ме“). След получаване на имейл съобщение, изразяващо желание за отписване, имейл адресът се заличава напълно от списъка с адреси и към него не се изпращат повече съобщения от името на Българска мисионерска мрежа.