Предишна глава  Съдържание  Следваща глава 

Богослужение в Кулу

На другия ден беше неделя и целият тим се приготвихме да ходим на богослужение в близкият град Кулу. Имаше около 15 човека, говорещи на 9 различни езика. Аз проповядвах за отношението на християните към Божието Слово. В проповедта си употребих следните стихове: "Христовото слово да се вселява във вас богато;" (Кол. 3:16), "И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи [в нея с] благодарение." (Кол. 2:6,7). За пример дадох едно плодно дърво. Дали то ще дава добри плодове зависи изключително много от неговите корени, колкото по-надълбоко се спускат корените, толкова по-сигурно е осигуряването на вода и минерални соли, необходими за растежа, развитието и плододаването на дървото. Така е и нашият християнски живот. Колкото повече се вкореняваме в Божието Слово и в общението с Господ Исус, толкова по-изградени и плодоносни ще бъдем в живота си за Него.

горе