Ако желаете да си разпечатате тази карта с по-високо качество, можете да я изтеглите във формат на doc файл за Word 97 (125K), компресиран като zip файл.

 

Вижте картата в уголемен вариант (98K)
Съставил: Серафим Господинов
Оформление:В. Г.