Предишна глава  Съдържание  Следваща глава 

Заплаха от хиндуистки фундаменталисти

Един ден в къщата, в която живеехме, дойдоха хиндуистки фундаменталисти да разпитват какви сме ние и какво правим. На тях им беше пределно ясно, че сме християни и че работим тук за Господа, но те идваха периодично, за да се опитват да всяват страх в сърцата на Божиите работници. Няколко седмици преди нашият екип да пристигне в Индия същите тези хиндуисти са идвали нощно време и са чупели стъклата на къщата. Когато видаха, че това не подейства, те започнаха да идват и да ни атакуват словесно, като доста често споменаваха и думичката пари, т.е. ако им даваме пари, няма да ни закачат. Изобщо дявола се опитваше по най-различни начини да осуети Божието дело в Бунтар и ако не успееше с физическа заплаха, се опитваше да приложи психическа. Неговите методи на действие по целия свят са едни и същи, но слава на Господа, че и Неговата закрила е винаги с тези, които искрено Му служат. Този, който е призван от Бога да бъде мисионер, вижда много често как Божията силна ръка бди над него и го пази от всяко зло. Защото Бог е обещал, че ще бъде с нас където и да идем и ще ни даде всяка земя, на която стъпи стъпалото на ногата ни. Да бъдеш мисионер не е лесно. Това го изпитахме на гърбовете си. Видяхме го и в живота на тези трима мисионери в Дарамсала, далече от роден дом, близки и приятели. Пред същите трудности бяха и мисионерите, които посетихме в Маникаран и десетките хиляди останали Божии мисионери, пръснати по целия свят като малки светлинки, които пръскат светлина в непрогледния духовен мрак на езическия свят.

Ако ти си призван от Бога да бъдеш мисионер в страни като Индия, Пакистан, Алжир, Китай или Турция, убеден съм, че няма да позволиш на нищо да те спре да извършиш Божията воля. Бъди силен и смел за Него.

горе